2011. november 17.

1998. november 17-én hajnalban meteorzápor a Leonidák által

Leonidák Magyarországon is!!! Emberek! Itt vannak a Leonidák nálunk is!!!

Ma hajnalban, azaz 1998. november 17-en kedden korán ébredtem, kinéztem a déli irányba néző ablakomon, látom, hogy teljesen felhőtlen az ég, szépen csillagos, nyugaton az Orion, szemben jó magasan a Leo, lejjebb a Virgo, keleten a Bootes. Az ég a belvárosban igen jó olyan +5,2 mg lehetett. Egyszer csak hopp egy Leonida, aztán 10 másodperc múlva egy jó fényes Leonida! Hoppá! Ezek megjöttek!

Na, gyerünk papír, írószer, óra elő, nekiállok az ablakon kinézve bámulni, még pirkadatig van idő. A következő Leonida meteorokat láttam:

Egyes---5:31 (minden időadat KÖZEI-ben) +4 magnitúdós. Nagyon alacsonyan dél felé.

Kettes---5:31, 10 seccel az előbbi után 0 magn. DNy-on.

Hármas---5:32 +3 magnis.

Négyes---5:33 +2 magnis. Gyors, kis nyommal.

Ötös---5:34 0 magnis, erős nyomot hagyó.

Hatos---5:35 +3 magnis.

Hetes---5:35, a szemem sarkából láttam csak, keleten kb. -1-es lehetett. Eddig (és a továbbiakban) mind-mind Leonida, a radiánspont szép magasban, delelésben volt!) Es akkor a döbbenet:

Nyolcas---5:37 -8 (azaz mínusz nyolc) magnis tűzgömb! Éppen teliben láttam, gyors, 12 fok hosszú, neonosan kékesfehér, gyors tűzgömb. A Leoban ment lefelé, a Marstól 1 fokkal keletre húzott el. Vakítóan fényes volt, besütött a szobába, árnyékot vetett. Erős nyom maradt utána, mely 60-70 secig látszott, hajladozva, csomósodva. Meg gyengén ott volt a nyom, amikor:

Kilences---5:38-kor egy hasonló, azaz mínusz 7 vagy 8 magnis tűzgömb kellett hogy legyen a zenitben. Ezt nem láttam, de az erős fényét igen, mert ez egy pillanatra kivilágosította a házfalakat es az udvar sötét részeit. Szinte tűzijátékszerű, villámszerű fényhatások látszottak a szobában, a környező házfalakon.

Tízes---5:39 +2-es.

Tizenegyes---5:41 -1-es, oldalról láttam.

Tizenkettes---5:42 0 mg, alacsonyan délen.

Tizenhármas--5:42 -1 mg magasan fenn.

Tizennégyes---5:44 +2-es.

Tizenötös---5:44 -2 mg, kékesfehér, neonos. Na, ez 1 percente 1 látszó meteor eddig, pedig az ég 20 százalékát se latom, egy 64x107 cm-es ablak üvege mögött bámulok, pizsamában. Városi ég van, én vagyok az írnok is.

Tizenhatos---5:45 +3 mg.

Tizenhetes---5:45 +1 mg.

Tizennyolcas---5:46 -1 mg, nyomot hagyó.

Tizenkilences---5:47 0 mg, nagyon alul.

Húszas---5:49 0 mg, délen, alacsonyan 5 fokra a horizont felett. Lassan érezhető a pirkadás, de hát látni a hullást, nem hagyom abba.

Huszonegyes---5:51 0 mg, szép erős nyom 10 sec-ig.

Huszonkettes---5:54 -2 mg, nagyon alacsonyan délkeleten.

Huszonhármas---5:55 -1 mg.

Huszonnégyes---5:56 0 mg.

Huszonötös---5:56 -1 mg oldalról.

Huszonhatos---5:56-kor egy -4 mg, a Virgo alatt, rövid, nyoma csak 5 sec.

Huszonhetes---5:57 +l mg.

Huszonnyolcas---5:58 +3 mg. Na, letelt a fél óra és még mindig l percente 1 meteor megvan. A meteorok mind gyorsak, rövidek, kékesfehérek, a fele fényes es így nyomot is hagyó, sok a mínuszos és a tűzgömb! Már ott a 48 órás holdsarló a keleti égen, erős hamuszürke fénnyel. Kár, hogy kezd világosodni, a hmg csak 4,0 mg. Vajon meddig lehet látni még meteorokat?!

Huszonkilences---6:04-kor -1 mg, a Mars mellett, 10 sec nyom.

Harmincas---6:07 +1 mg, szemsarokból nyugaton. A hmg csak 3,0 mg. Egyre jobban világosodik.

Harmincegyes---6:12 +l mg.

Harminckettes---6:13 -1 mg, a radiánsponttól zenit felé ment felfelé.

Harminchármas---6:14-kor 0 mg, ez éppen a Holdon át ment, azaz áthúzott rajta. A hmg +2,5.

Harmincnégyes---6:17 -l mg. A nyomok már nem maradnak meg, mert nagyon virrad az ég --- csak a meteorok fénye látszik meg.

Harmincötös---6:23-kor -1 mg. Már csak +l a hmg. Sőt 6:25-kor már csak 0 mg a hmg, csillagok már nincsenek, csak a Holdat látni, szépen kék illetve pirkadó a felhőtlen, tiszta ég Pécs városa felett. Nagyon világos már az ég. Es akkor a legutolsó meteor:

Harminchatos---6:28 KÖZEI-kor -1 mg, alul DNY-on. Már nappali világosság van, abba kell hagyni. 6:30-kor vége.

Mindezt láttam, leírtam Nektek, hogy kedvet csináljak! Kb. ennél többet nem is lehet írni, mert a Leonidák percenként követtek egymást, a ZHR kb. 300-400 lehetett.

Keszthelyi Sándor.

Korábbi közlés: Leonidák levelezőlista 1998. 11. 17. és Csilla levelezőlista 779/7. 1998. 11. 17.

Egy éjszakával előbb voltak a Leonidák.

Az most már nyilvánvaló, hogy nem nov. 17/18. éjjelén, hanem nov. 16/17. éjszakáján volt a Leonidák idei maximuma, azaz a meteoros tudósok csaknem egy napot tévedtek, ami egy pár óráig erős meteorrajnál komoly hiba.

Így annak volt szerencséje, aki nov. 17-én hajnalban nézte az eget, mert 3 és 5 óra között nagyon erősen zuhogtak. Pécsett és környékén laikusok (korán kelő horgászok, kocogók, tejszállítók, boltosok, éjjeliőrök) említették a sok szép meteort, megjegyezve, hogy bizony fél 6 után már csökkent a zápor, pedig az ég szép tiszta volt. Azaz a maximum itt volt Európa, sőt talán Magyarország felett.

Szép tiszta és szeles ég volt Pécsett nov. 17-én este is, az összes országos TV-csatorna foglalkozott a várható eseménnyel, komoly tudósok, csillagászok nyilatkoztak, hogy lesz meteorzápor. Aztán az ég alatt hajnali 3-ig nézve 10 - 15 Leonida per óra csekély aktivitás látszott, azaz 4-5 percenként jött egy kis nyamvadt Leonida. Hiszen akkor már egy nappal voltunk a maximum után.

Keszthelyi Sándor.

Korábbi közlés: Csilla levelezőlista 781/5. 1998. 11. 18.

Leonida-hullócsillageső – korábban, mint vártuk! Az MTI számara leadott tájékoztatásunk.

A Magyar Csillagászati Egyesület megfigyelőit is meglepte a november 17-éről 18-ára előrejelzett látványos meteorhullás eltolódása. A hullócsillagesőt okozó Leonida meteorraj tetőzését a téma elismert szakértői 17-én estére jelezték előre, azonban mintegy fél nappal korábban, már 17-én napközben, reggel vagy kora délelőtt bekövetkezett.

Hazánkban azok voltak szerencsések, akik a 17-ére virradó hajnalon láthatták a fantasztikus hullócsillagesőt. Több helyről érkezett hozzánk beszámoló óránként 200-400 meteor megszámlálásáról. Rendkívül sok fényes, robbanó, az égen maradandó nyomot hagyó látványos meteort láttak megfigyelőink. A Nyugat-európai híradások még ennél is nagyobb aktivitásról szóltak. A Kanári-szigetekről már 1000-2000 meteor tűnt fel óránként, az amerikai megfigyelők viszont csökkenő aktivitást tapasztaltak. 17-én estére a meteorok száma nagymértékben visszaesett, így hazánkban is sokaknak csalódást okozott az előrejelzések pontatlansága.

A Naprendszerben keringő meteoráramlatok a Világegyetem dinamikusan változó elemei. Előrejelzésük a tudomány mai fejlettségi fokán is ilyen hibahatárral történhet. A meteorrajokról szerzett ismereteink elsősorban a földi megfigyeléseknek köszönhetőek. A Leonidákhoz hasonló nagy meteorzáporok azonban viszonylag ritkák. Emellett egy-egy meteorraj is különböző sűrűségű részékből áll, ami tovább nehezíti az előrejelzések sikerességét.

Az idei eredmények ismeretében remélhetőleg sikerül a meteorkutatás szakértőinek a Leonidák jövő évben várt nagy maximumát pontosabban sikerül előrejelezniük.

Kereszturi Ákos - Tepliczky István
Magyar Csillagászati Egyesület

Budapest, 1998. november 18.

Korábbi közlés: Csilla levelezőlista 782/17. 1998. 11. 19.