2012. július 19.

2012. július 15-i hajnali Jupiter-fedés a Hold által

Viharos Jupiter-fedés 2012. július 15-én

A pécsi amatőrcsillagászok 02:45 NYISZ-kor a Boszorkány u. 2. alatt, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar sportpályáján gyülekeztek és települtek ki távcsöveikkel.

Áts Gellért 102/500 mm-es SW akromatikus lencsés távcső, 36 x nagyítás.
Áts György 200/1200 mm-es Newton tükrös távcső, 30 x nagyítás.
Ignátkó Imre 80/600 mm-es SW ED80 APO lencsés távcső, 66 x nagyítás.
Keszthelyi Sándor 102/500 mm-es SW lencsés távcső, 25 x nagyítás.

A jelenségről a város hetilapjában adtunk hírt, így 7-8 további érdeklődő is vállalta a koránkelést. Bicsák Eszter rádióriporter is eljött és Áts Györggyel készített riportot. Az ég eleinte csaknem felhőtlen volt. A még sötét városi égen a Tejút is látszott. A hőmérő szerinti 17-18 fok C enyhe időt jelentett volna, ám folyamatosan viharos nyugati szél fújt, ami sokkal hidegebbé változtatta a körülményeket. Később felhőzet is jött, de a felhők szakadozott, határozott szélűek és gyorsan mozgóak voltak.

02:45-kor a Jupiter már a Hold sarlójához igen közel látszott, de még elég alacsony helyzetben voltak. Ahogy egyre feljebb emelkedtek 03:25-ig, a 12 fokos horizont feletti magasságig, úgy erősödött a Hold hamuszürke fénye. A négy távcső mindegyikében a Hold szörnyű látványt nyújtott! A földi légkör erős háborgása miatt zavaros, folyamatosan táncoló, lobogó képet láttunk, azon egyetlen holdkráter sem volt felismerhető. A Jupiter nagyrészt nagy gombóc volt, amely csak pillanatokra vált éles pereművé. A bolygó két fősávja ritka pillanatokban tünedezett csak fel. A négy jupiterhold általában kis fénypontként látszott ugyan, de ahogy közeledtek a Hold napsütötte fényes részéhez: úgy tünedeztek el, jóval a perem elérése előtt. Így a kis holdak belépésének megfigyelésére remény sem volt.

Habár a belépésekkor a felhőzet nem zavart - a jupiterholdakat nem - csakis a Jupiter bolygókorongjának okkultációját nézhettük és mérhettük. 03:26:31-kor történt a Hold és a Jupiter első látszó érintkezése, azaz a holdperem és a jupiterperem közötti egyre szűkölő rés megszűnte. Aztán a Jupiter kis dudorként még a Hold jobb oldalához tapadva egyre csökkent. Sajnos nem figyeltük kellően folyamatosan a jelenséget, és a Jupiter teljes eltűnését elmulasztottuk (talán a minősíthetetlen kép miatt nem is láthattuk volna). 03:27:45-kor odapillantva: már nyoma sem volt a Jupiternek. A még kinn lévő két kis hold sem volt sehol, így a belépés folyamata ezzel befejeződött.

Eszmecserét kezdtünk, jegyzeteltünk, a távcsövektől ellépkedtünk. Ez hiba volt: 03.30-kor egy erős széllökés felborította Keszthelyi Sándor távcsövét. A 102/500 mm-es SW lencsés távcső 1,5 méter magasból a betonra zuhant. Okulárja, zenitprizmája, keresője, közgyűrűi szétestek. Rögtön az objektívlencse épségét vizsgáltuk (egyben maradt!), aztán összerakosgattuk a tartozékokat és a távcsövet szélárnyékosabb helyre vittük.

A 03:28-04:13 közötti 45 perces szünet alatt megkezdődött, majd egyre jobban folytatódott a pitymallat. A Hold feletti Fiastyúk, a Hold alatti Aldebaran és a Vénusz jelentette a néznivalót. A Vénusz képe is annyira háborgott, hogy még fázisát sem ismertük fel, azt majd csak jóval később sejthettük.

04:00-tól egyre több felhő jött a pirkadó égen és egyre többször a Holdat is takarták. A magasabbra került Hold képe jobb lett, azon néhány kráter is felismerhető lett, a hamuszürke fény pereme elég élesnek tűnt. Azonban a szakadozott felhőzet gyors vonulása miatt sejthető volt, hogy a kilépések megfigyelése nem lehet majd folyamatos, lesz amit láthatunk és majd lesz amiről lemaradunk. Így is történt.
Áts Gellért. Ignátkó Imre, Keszthelyi Sándor, Áts György.
Az Europa kilépését jól láthattuk. Néhány másodperces felhőmentes időszakban, 04:13:05-kor hirtelen megjelent jól látható csillagként a hamuszürke fény peremén.

Az Io kilépéséről lemaradtunk, mert 04:16:50-kor felhőzet takarta le a Holdat. Amikor 04:18:40-kor újra láthattuk: az Io már kissé a peremtől távolodva látszott. Akkor még nem volt Jupiter.

A Jupiter kilépéséről is lemaradtunk az újra rátelepedő felhődarab miatt, amikor 04:18:59-kor láthattuk, már kívül volt a bolygó korongja.

A Ganymedes kilépését jól láttuk, mert néhány percig felhőmentes volt a terület. Mereven néztük a távcsövekben, majd 04:25:13-kor hirtelen felfénylett a hamuszürke fény oldalán.

A Callisto kilépését nem láttuk konkrétan. 04:21:20-kor még nem látszott, majd felhőcsík takarta, mire 04:32:30-ra tiszta kép lett: már ott volt a kis hold.

04:40-től újra felhőmentes lett az ég, a jelenségsorozat lezajlása után is szép látványt nyújtott a Holdtól jobbra felfelé lassan távolodó Jupiter és az egyvonalban sorakozó négy hold. Ezek a világosodó ég ellenére is látszottak a távcsövekben. Maga a Hold, az erős fényű Vénusz és gyengén a Jupiter még szabad szemel látható volt 05:10-kor, azaz napkeltekor is.

Pécsre előre jelzett időpontok voltak (Szabó Sándor számításai az Occult programmal):
03:25:09 Io belépése (nem láttuk).
03:26 körül Europa belépése (nem láttuk).
03:27:36 Jupiter belépése (láttuk: 03:26:31-tól az első érintést).
03:33:33 Ganymedes belépése (nem láttuk).
03:42 körül Callisto belépése (nem láttuk).

04:15:35 Europa kilépése (láttuk: 04:13:05-kor).
04:15:40 Io kilépése (04:16:50 és 04:18:40 között lehetett valamikor).
04:18:15 Jupiter kilépése (04:18:40 és 04:18:59 között lehetett valamikor).
04:25:07 Ganymedes kilépése (láttuk: 04:25:13-kor).
04:30:13 Callisto kilépése (04:21:20 és 04:32:30 között lehetett valamikor).

Az időmérések DCF órával történtek és az idők a Nyári Időszámítás szerintiek, azaz UT +2 óra.

Keszthelyi Sándor (Pécs)

Korábbi közlés: Leonidák levelezőlista 2012. 07. 15.