2011. december 30.

2011. december 25-i koraesti tűzgömb

2011. december 25-én karácsony estéjén mi is láttuk a tűzgömböt. Éppen Győrben a Mosoni-Duna partján, a Győri Bemutató Csillagvizsgáló kupolája alatt álltunk, hogy a 23 órás holdsarlót észrevegyük. Azonban a délnyugati eget legalul sötét fehőcsík takarta 5 fok magasságig, így a holdsarlóból semmi sem lett. A Nap már rég lement, de az ég még eléggé világos volt. Csak a Vénusz, a Jupiter és a Vega látszott. Ekkor, azaz 16:46 KözEI-kor jött a fényes meteor!

A tűzgolyó dél felé nézve balról jobbra, azaz keletről nyugatra ment. Majdnem vízszintesen haladt, alig csökkent magassága a kezdeti 25 fokról 15-20 fokra a déli horizonthoz képest. Nagyon alacsonyan volt. A közepe éppen a déli égtáj felé esett.

A meteor fényét gyorsan változtatta, de csúcsfényessége sem haladta meg a -3 magnitúdót. Magja volt, amely után 7-8 fokos csóvát húzott. 30-40 fokot tett meg az égen, nagyjából a Jupiter-Vénusz vonallal párhuzamosan, de attól 5-10 fokkal lejjebb haladt. 2-3 másodpercnyi látvány végén foszladozni kezdett és utolsó 5 fokos útját szakadozva tette meg, majd kihunyt.

Nagyon szép látvány, igazi karácsonyi égi ajándék volt!

Keszthelyi Sándor és Keszthelyiné Sragner Márta.

Korábbi közlés: Leonidák levelezőlista 2011. 12. 25.

[A tűzgömböt Magyarország több helyén - Százhalombatta, Mezőföld, Kiskőrös, Tápiószentmárton, Jánosmajor - megfigyelték és hasonlóan írták le. Meglepő módon még az égi útja is nagyjából azonos volt.]

A látványrajz alapja egy fénykép az alkonyati ég déli részéről. Balra a Jupiter, jobbra a Vénusz, középen halványan látszik egy csillag, amely az 1,2 magnitúdós Fomalhaut (alfa Piscis Austrini). A tűzgömb útja számítógépes grafikával került a képbe. Forrás: Tűzgömbök Világa blog, 2011. dec. 25.

2011. december 16.

2011. december 16-án a C/2011 W3 (Lovejoy) napsúroló üstökösre tett próbálkozás

Mivel halvány remény volt, hogy a 2011. nov. 27-én felfedezett és 2011. dec. 16-án éjfél után napközelségbe kerülő, a Napot szinte súroló C/2011 W3 Lovejoy-üstökös csóváját hazánkból megfigyelhetjük ezen a hajnalban - 04:05 KözEi-re húztam fel az ébresztőórát. Az volt a terv, hogy gyorsan megnézzük a számítógépen, hogy mi történt az üstökössel és mi a helyzet országszerte, majd kimegyünk Pécstől messzebb, fénymentes helyre és akkor pirkadat előtt láthatjuk a csóvát.
Azonban 03:40-kor magamtól felébredtem. Ablakomból dél felé tekintve: az ég felhőtlen, elég tiszta, csillagos mindenfelé. Nyugaton az egész Orion, keleten: Arcturus, délkeleten: Szaturnusz és Spica. Köd nincs (este 18 óra óta nincs). Az ég elég jó. Azonban: süt a Hold! Árnyékot vet. A táj nappali világosságban úszik. Bizony, a telihold 5 és fél napja volt.
04:15-kor kimentem a kertbe. Nem volt hideg, sőt kellemes idő van. +4 fok a levegő hőmérséklete a hőmérőn. Madarak csipognak a kertben. Az ég teljesen felhőtlen. A Szaturnusz nem, de mellette a Spica igen pislákol. Pára alig van, legalábbis a Regulus alatt álló Holdnak nincs semmi udvara. A Corvus 4 csillaga és a Corona Borealis 3-4 csillaga látszik. Pécs belvárosából nézem mindezt még. Hallom még az ereszcsatornában a csöpögést, úgyhogy nem sokkal régebben még eshetett.  Az ég elég jó, csak ez a Hold ne sütne! Sajnos a Hold nagyon szép, élesen látszik. Keleten kel a Hercules.
04: 28-kor ismét kimegyek. Nyugatról északkelet felé nagyon gyorsan haladó határozott felhődarabok robognak, de ezek csak százméteres magasságban lehetnek, nyilván a sok eső miatt keletkezett helyi páratömegek. Az égen magas felhőzet nincs.
Az Időkép 04:35-ös felhőkép animációja szerint csak az ország keleti csücskében esik még. Északnyugat (Győr, Nyúl, Kisalföld) tiszta le a Balatonig. A kettő között vonuló felhőzet, szakadozva. A műholdkép mást mutat: csak két felhőmentes rész van: egyik Győr – Tatabánya – Veszprém - Szombathely és egy másik: Pécs – Kaposvár - Barcs. Az áramlás nyugatról megy keletre, azaz ott is javulhat. 04:45-kor Pécs teljesen felhőtlen. Alul a gamma Hya csillag mellet az R Hya mira változó szépen látszik (persze binoklival). Feleségem még ágyban van, de lassan keltegetem.
Nejem 04:55-kor felkel. Kényelmesen felöltözünk, hiszen az ég még olyan tiszta, csillagos és holdfényes, hogy messze még a pirkadat. 05:10-kor már a kocsiban vagyunk, és elindulunk Pécstől dél felé úgy tervezzük 10 km-re.
05:15-kor, amikor 2 km-t haladtunk egyszer csak dél felé fehér lesz az ég. A 3-dik kilométer-táblánál teljes a fehérség és a Hold is alig látszik. Köd, vagy felhő? Megyünk tovább, de egyre homályosabb és felhősebb minden, már a Hold sem látszik!
Nyugat felé fordulunk, hátha ott van a derült. Elmegyünk 5 km-t nyugatra, ott még szomorúbb a látvány. Felül felhők között mozog a Hold, alatta ködréteg robog. Elindulunk fel a Mecsek hegyeinek déli oldalára, de ott se jobb. Onnan látjuk, hogy kelet felé talán tisztulás van. Áthaladunk a belvároson és megyünk keletre. 6 km-re a várostól újra csillagos az ég. Illetve 05:50 van már és gyengén világosabb a délkeleti ég alja. Még megyünk: Vasas, Hird, Hosszúhetény. Itt egy óriási ködfelhőbe kerülünk. Megállunk a fényektől mentes részen, de csak felül a Hold és egy-két csillag sejthető – körben fehér köd van.
06:00-kor visszafordulunk és végre a vasasi dombtetőn, de a 6-os főút mellett leállva látjuk meg a teljesen tiszta eget. Kiszállunk a kocsiból és 06:11-06:16-ig nézzük a keleti, délkeleti, déli eget. Itt a hajnal! A Cas - Cyg – Lyr csillagképekben a gyenge (pedig nyári) Tejút most válik semmivé. Délkeleten egyre jobban pirkad. A Holdtól balra a Mars, balra a Spica és a Szaturnusz és legalul a Merkúr (!) jelöli ki az ekliptikát. A Lib két csillaga és a Merkúr az, ami látszik.
06:25-kor lassan visszacsorgunk Pécs belvárosába. 06:45-kor érünk haza. A Merkúr még látszik. Szokás szerint pislákol. Csak 06:59-kor tűnik el végleg. a 07:23-as napkeltét már nem váruk meg. Viszont, ami a lényeg: az üstökösnek semmilyen megjelenési formája sem látszott, egy pillanatra sem.
Keszthelyi Sándor.

Korábbi közlés: Leonidák levelezőlista 2011. 12. 16.

A NASA SOHO szondájának legutolsó képei.  A piros (LASCO C2) kép dec. 16-án 01:24-kor, a kék (LASCO C3) 01:18 KözEI-kor készült.


2011. december 10.

2011. december 10-i teljes holdfogyatkozáskori próbálkozás

[Teljes holdfogyatkozást jeleztek 2011. dec. 10-én estére. Hazánkból csak a fogyatkozás végső szakasza látszhatott, ahogyan a teljesen elfogyott égitestből újra telihold lesz 15:57 és 17:18 KÖZEI között. Pécsett elméletileg a Hold 16:05-kor kelt, a keletponttól 32 fokkal balra.]

15:05-kor gyűltünk össze Pécsen a városban és kocsikkal elindultunk a várostól északra levő Misina-tetőre. Leparkoltunk és az itt álló 196 méter magas tévé-torony liftjével felmentünk 75 méteres magasságba. A presszóban 15:25-től 15:55-ig kávéztunk, majd kimentünk a körkilátóba. Itt távcsövekkel, binokulárokkal, fényképezőgépekkel felszerelkezve vártuk a Hold kelését 615 méteres tengerszint feletti magasságban. Négyen voltunk, és még 15-20 érdeklődő.

A földi látástávolság jó volt, a 70-80 km-re levő Papuk hegység is látszott. A még világos tájban néztük a házakat, távoli településeket, majd ahogy sötétedett, úgy gyúltak ki a fények a 40-50 kilométer sugarú területen. A léghőmérséklet +10 fok volt, vagyis nem volt hideg. A szél éppen délnyugatról fújt, így mi, akik északkelet felé helyezkedtünk el: éppen a torony betonhengerének szélárnyékába kerültünk. Az ég 80-90 %-ban felhős volt, de a felhők lassan mozogtak. Remény volt a holdfogyatkozás észlelésére!

A Zengő-hegy felé állandóan fürkésztük a horizontot, de a felhőzet nem engedett látni semmit. A Nap a túlsó oldalon már rég lement. A táj és az ég egyre sötétebb lett, de semmi jele nem volt a fogyatkozás közbeni Holdnak. 16:37-kor érezhető volt valami kis sárgásvörös derengés a Zengő felett, majd 16:41-kor is, és utána 16:57-kor is még inkább jobbra. Ám ez a fényfolt maszatosan csak nagyjából jelezte a Hold irányát a felhőzet mögött. A Holdat egy pillanatra sem láttuk. A felhőzet többször és még jobban összezárult.

Kivártuk a jelenség legvégét, a 17:17-es időt. Összecsomagoltuk a műszereket és az eszközöket. Lelifteztünk, kocsival hazafelé vettük utunkat. És akkor megjelent a Hold! 17:24-kor egy fél percre, majd 17:27-kor egy percre megmutatta a felhőrésekben bujkálva: már teljesen kerek ábrázatát.

Keszthelyi Sándor, Keszthelyiné Sragner Márta, Szathmáry Elemér, Vida Tibor.

Korábbi közlés: Leonidák levelezőlista 2011. 12. 10.